Consorci Esportiu
Contacte   |  
ca | es-ES

El Consorcio

El pasado miércoles día 4 del Ayuntamiento de Banyoles hizo la presentación de una nueva campaña que apuesta definitivamente en enlazar el turismo y e...
La consolidación de Banyoles como referente del triatlón ha vivido este miércoles un paso más tal y como ha quedado patente en una rueda de prensa que...
  La Secretaría General del Deporte de la Generalitat de Cataluña ha llegado a un acuerdo con el Consorci Esportiu de l'Estany de Banyoles para ...

El Consorci

  El dimecres dia 4 l’Ajuntament de Banyoles va fer la presentació d'una nova campanya que aposta definitivament per lligar el turisme i l’espor...
La consolidació de Banyoles com a referent del triatló ha viscut aquest dimecres un pas més tal i com ha quedat palès en una roda de premsa que s'ha o...
El Consorci Esportiu de l'Estany de Banyoles, juntament a l'Ajuntament de Banyoles, l'Ajuntament de Porqueres, el Consorci de l'Estany, el Consell Es...

Objectius

El Consorci té com a objecte la gestió d’us i explotació del camp de regates i del Centre Català de Rem Olímpic ubicats a l’estany de Banyoles, així com el manteniment i conservació de l’esmentat camp de regates i la gestió d’altres activitats i competicions esportives que puguin tenir lloc a l’estany de Banyoles.

Qui el forma?

Amb la denominació “CONSORCI ESPORTIU DE L’ESTANY DE BANYOLES” es constitueix una entitat de dret públic, de caràcter associatiu i naturalesa voluntària, dotada de personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres i integrada per l’Ajuntament de Banyoles, pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany i per la Diputació de Girona. També formarà part del Consorci la Federació Catalana de Rem, el Club Natació Banyoles i la Federación Española de Remo.

El Consorci s’estableix per temps indefinit.

El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat per l’adhesió d’altres administracions públiques o d’entitats privades sense ànim de lucre que tinguin finalitats d’interès públic concurrents amb les del present Consorci.

Competicions organtizades

             

Inicia la sessió